Skip to main content

Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät

Nykyisten kolmen monopolirahapeliyhteisön eli Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistetään 1.1.2017 alkaen yhteen uuteen rahapeliyhtiöön, jonka nimeksi tulee Veikkaus. Uusi rahapeliyhtiö on Suomen valtion kokonaan omistama monopolin turvin toimiva yhtiö, ja sillä on jatkossa yksinoikeus toimeenpanna kaikkia rahapelejä suomen maaperällä. Valtioneuvosto päätti tämän uuden osakeyhtiön perustamisesta 26.5.2016. Toistaiseksi yhtiö toimii väliaikaisella nimellä FRV Evo Oy.

Askel kohti uutta monopoliyhtiötä


Rahapeliyhteisöt ovat aloittaneet yhdistymiseen liittyvien toimenpiteiden käytännön valmistelut. Nykyisten rahapeliyhteisöjen sekä uuden rahapeliyhtiön toimintaa ohjaavat muun muassa arpajaislaki ja rahanpesulainsäädäntö, joihin liittyy asiakkaan tunnistamiseen liittyviä velvoitteita. Samoin toimintaan kuuluu vastuullisen rahapelaamisen takaaminen asiakkaille. Jotta uusi rahapeliyhtiö pystyy heti alusta alkaen huolehtimaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksista sekä kykenee jatkamaan pelituotteiden tarjoamista vastuullisella tavalla, FRV Evo Oy tulee tarkastelemaan sille siirtyviä nykyisten rahapeliyhteisöjen asiakaskantoja loppuvuoden 2016 aikana.

Veikkaus noudattaa henkilötietojen käsittelyssä valtion asettamaa hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia. Veikkaus on käynyt tietosuojavaltuutetun kanssa keskustelua edellä kuvattujen toimenpiteiden toteutustapojen säädöstenmukaisuuteen ja menettelytapoihin liittyvissä kysymyksissä. Raha-automaattiyhdistyksen nykyisiin tietosuojaperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.ray.fi/sopimusehdot#yksityisyyden-suoja ja uuden yhtiön tietosuojaselosteeseen osoitteessa www.ray.fi/sopimusehdot#tietosuojaseloste-frv.


Muuta kiinnostavaa